Zorgverzekeraars

Voor de cliënt en de zorgverzekeraar is het van belang om op deze pagina de informatie te geven waaruit blijkt dat ik bevoegd ben om therapie te geven en bij welke beroepsverenigingen ik ben aangesloten. De client kan met deze informatie navraag doen bij de zorgverzekeraar of de therapie vergoed wordt en zo ja wat zijn budget is.

In 2004 studeerde ik af als ontwikkelingspedagoog, met als specialisme kinderen, jongeren en hun ouders in de rouw.
Ik opende daarna mijn praktijk onder de naam Alle sterren aan de hemel.
In 2012 studeerde ik af als Contextueel therapeut.
Verder volg ik met regelmaat nieuwe trainingen, om me te verdiepen of nieuwe methodieken te leren.
In 2015 haalde ik het certificaat om EMDR te kunnen geven.
In 2018 specialiseerde ik mij in het coachen van ouders met kinderen die in hoge mate gevoelig zijn, en een sterke wil hebben.

Ik ben aangesloten bij:
* Beroepsvereniging NVPA (
http://nvpa.org)
* RBCZ/TCZ
* SCAG
* SKJ
* LSR Landelijk Steunpunt Rouw

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een lacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org ) onder het kopje “Voor cliënten”. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).


RBNG licentienummer 204471
NVPA lidnummer 100588
SKJ registratienummer 140000609
SCAG nummer 10524
KvK nummer 18078128
BTW nummer 12780297.B.02


rbnglogo-eps grote-banner-nvpa-300dpi onbekend

image001-1