Rouwtherapie

Ieder mens krijgt te maken met afscheid. Er zijn zoveel vormen van verlies; het einde van een relatie, werk of gezondheid, verlies van een dierbare enzovoorts. Je staat voor de opgave om iets achter je te laten en aan een nieuwe toekomst te bouwen. Jouw verlies heeft ook altijd consequenties voor je relaties. Voor anderen ben je misschien niet meer wie je was. Wat is er nu allemaal belangrijk voor je?
Ik kan je verder helpen wanneer dat voor jou, je kind of (een deel van) je gezin nodig is. Individueel of samen. Welke vorm van verlies je ook meemaakt.

Sinds 2004 ben ik hierdoor in de regio Midden-Brabant bekend als rouwtherapeut die met het hele gezin werkt. Een groot deel van deze gezinnen heeft te maken met een sterfgeval. Vaak wordt ik als begeleider gevraagd nadat een gezinslid gestorven is. Bij een ernstige ziekte ook al voordat iemand gaat sterven, omdat er dan al veel vragen zijn.

Rouw is een gezonde reactie wanneer iemand doodgaat met wie je verbonden bent. Dat neemt niet weg dat het rouwen een diepgaand proces is en je leven verandert.
Iedereen rouwt op zijn eigen unieke wijze. Maar begrijp je jezelf? En de ander? Elkaar kwijtraken ligt soms meer voor de hand dan elkaar vinden.
Kinderen en jongeren uiten zich op manieren die te maken hebben met hun ontwikkeling. Ik kan je helpen om als ouder(s) te kijken naar jezelf én de ontwikkeling van elk van je kinderen. Daardoor leer je elkaar beter begrijpen en blijf je verbonden. En dat zal ieder van jullie helpen zich verder te ontwikkelen.

button